Harm Beute begeleidt het intensieve transformatieprogramma naar het nieuwe punt op de horizon. Hij kan daarbij gebruik maken van de Spiral Dynamic methodiek. Onderweg worden verschillende perspectieven en kaders (contexten) gecreëerd . Daarbij worden bijeenkomsten als middel ingezet, zoals een tweedaagse workshop en maandelijkse vervolgdagen. Maar ook individuele coaching en interventies tijdens het werk.

De transformatie verloopt in drie fasen:

  1. Analyse van de werkvloer.
    Vaststellen wat er daadwerkelijk leeft op basis van diepte-interviews. Harm creëert een positieve, veilige en waar nodig anonieme omgeving om de kern boven tafel te krijgen.

  2. Één team, één beeld, één doel.
    Ineffectieve en/of negatieve dynamiek in het kernteam wordt inzichtelijk gemaakt, aangepakt en verandert. Harm maakt impliciete situaties expliciet. Het gaat om het zichtbaar maken van persoonlijke patronen, motieven en belangen. Elk individu gaat de confrontatie aan met zijn of haar (on)tevredenheid, persoonlijke valkuilen en die van het team. Iedereen creëert een nieuwe werkelijkheid en krijgt hernieuwd zelfvertrouwen. Op verzoek wordt individueel gecoacht op basis van een persoonlijk stappenplan. Feilloos doorgrond Harm waar iemands kracht ligt.

  3. Cascade teamaanpak.
    In de samenwerking met andere teams wordt een nieuwe stijl van communiceren aangeleerd. Professioneel met daadwerkelijk na te komen afspraken. Van samen werken naar samenwerken. Het besef dat je niet alleen succesvol bent, we zijn het met zijn allen.