De kracht van Harm Beute is oprechte interesse in het talent van de mensen waar hij mee werkt. Het jarenlang geven van vaardigheidstrainingen heeft zijn instinct versterkt om tot de kern door te dringen. Zijn soms onconventionele en eigenzinnige werkwijze is ongetwijfeld ontstaan uit zijn ervaring met het beroepsmatig inschatten van de drijfveren van mensen en een stevige militaire achtergrond. Hij brengt echte verandering teweeg. Of zoals Harm zegt: “Redelijke mensen krijgen voorspelbare, saaie, redelijke resultaten. Stel je eens voor dat je iets onvoorspelbaars doet of onredelijk bent. Dan krijg je onlogische, onvoorspelbare en wellicht gave resultaten.”

“Tijdens mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft een duidelijke verschuiving plaatsgevonden van het ontwikkelen van vaardigheden naar de zoektocht van de diepere drijfveren bij anderen,” vertelt Harm.

Ik kan een verschil maken voor anderen, door mijn persoonlijke ervaringen en mijn oprechtheid en mijn aanpak. Het is mijn intentie het maximale potentieel wat je in je hebt naar boven te krijgen.

In zijn carrière heeft Harm onder andere veel organisatie- en marketing onderzoek gedaan. Alle aspecten van de moderne bedrijfsvoering kwamen daarbij aan de orde. Hij weet snel en grondig een organisatie te analyseren. Hij kijkt breed naar het speelveld en gaat niet direct uit van een ‘probleem versus oplossing’ situatie. Hij ziet de situatie zoals deze is en werkt met de mogelijkheden die het biedt. Hij spot de problemen en lost ze samen met de betrokkenen op. Integer, maar ook confronterend.